Омладинска размена „GreenEDEN“

Земље учеснице: Шпанија, Србија и Немачка
Лолација: Тенерифе
Пројекат финансира: Ерасмус+ КА2

1. Пројекат GreenEDEN на Тенерифима

Пројекат GreenEDEN био је иницијатива усмерена ка одрживом развоју и подизању еколошке свести на острву Тенерифе у Шпанији. Спроведен је у оквиру KA2 програма Еразмус+, који промовише сарадњу и размену у области образовања. У пројекту је учествовало 33 учесника, са по 11 представника из сваке земље учеснице.

2. Циљеви пројекта GreenEDEN

Главни циљ пројекта GreenEDEN био је промовисање одрживих пракси и еколошког образовања међу учесницима. Окупљањем појединаца из различитих земаља, пројекат је имао за циљ да подстакне међукултурно разумевање и сарадњу у решавању еколошких изазова. Такође, пројекат је тежио да подигне свест о значају одрживог развоја и подстакне усвајање еколошки прихватљивих пракси.

3. Активности и резултати

Током пројекта GreenEDEN, учесници су учествовали у различитим активностима које су се односиле на одрживи развој и очување животне средине. Ове активности укључивале су радионице, семинаре, теренске посете и практичне пројекте. Кроз ове активности, учесници су стекли знање и вештине из области обновљиве енергије, управљања отпадом, очувања биодиверзитета и одрживе пољопривреде.

Пројекат је такође имао за циљ да успостави мрежу појединаца и организација посвећених промовисању одрживих пракси. Дељењем искуства, најбољих пракси и иновативних идеја, учесници су могли да развију комплетан приступ одрживом развоју.

4. Утицај и будући планови

Пројекат GreenEDEN имао је позитиван утицај како на учеснике, тако и на локалну заједницу. Учесници су стекли вредно знање и вештине из области одрживог развоја, које су могли да примене у својим земљама. Пројекат је такође повећао свест међу локалном заједницом о значају очувања животне средине и одрживих пракси.

Што се тиче будућих планова, пројекат GreenEDEN има за циљ да успостави дугорочна партнерства и сарадњу ради наставка промовисања одрживог развоја. Учесници се подстицају да примене стечено знање и вештине током пројекта у својим заједницама и организацијама, чиме се ствара ланчана реакција позитивних промена.

Укратко, пројекат GreenEDEN на Тенерифима била је успешна иницијатива која је окупила појединце из различитих земаља ради промовисања одрживог развоја и еколошке свести. Кроз своје активности и резултате, пројекат је допринео изградњи одрживе и еколошки прихватљиве будућности.

[[1]]