Eko fun камп

Еколошко удружење фанова кампова

О нама

“Еко fun камп” у даљем тексту – невладино и непрофитно удружење, основано је 14. јула 2011. године, на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређивања заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих. Поменуте циљеве достижемо кроз организацију разних едукативних радионица, семинара, акција, кампова и разних других активности у циљу подизања свести о потреби очувања и заштите животне средине.

Наше удружење се углавном фокусира на образовне активности за децу и младе, пре свега на тему заштите животне средине, заштите животиња, вођења радионица о природи и екологији, као и многе друге активности које промовишу здрав начин живота и одрживи развој. Наши волонтери су студенти и млади људи који желе проемене на боље у својој заједници, земљи и на глобалном нивоу. Трудимо се да кроз рад и залагање наше удружењепромовише здрав начин живота и волонтеризам за будуће генерације.

Волонтери нашег удружења учествовали су у многим еколошким пројектима и омладинским разменама. Били важан део у организацији локалних и међународних кампова, то је једна од главних активностима којом се удружење бави. У почетку смо почели да организујемо локалне, регионалне и националне еко-и радне кампове за децу и омладину а након лепих искустава у малим пројектима, камповима, акцијама, одлучили смо да почнемо са међународним еко/радним камповима. Међународни волонтери долазе из најразличитих земаља света са циљем размене идеја, стицање волонтерског искуства како би помогли локалним волонтерима и заједници.

Главне теме наших кампова су:

– како образовати децу и омладину у циљу заштите животне средине,

– уклањање малих дивљих депонија (у близини река, језера, школских дворишта, паркова…)

– репарација старих школа у селима,

– изградња домова за различите животиње/инсекте,

– такође и пројекти који за тему имају коришћење обновљивих извора енергије,

– као и промовисање културних вредности наше земље

Често наши волонтери организују еколошке радионице за децу из основних школа и децу са тешкоћама у развоју. Наше удружење такође води рачуна и о солидарности – у нашој режији је реализовано пуно хуманитарних акција, међу којима је најчешће добро испраћена акција “давања крви”.

Адреса:
Радоја Домановића 12
Природно-математички факултет Крагујевац,
34000 Крагујевац, Србија

 

Матични број – 28054505
ПИБ – 107172344
“PIC number” – 935761232


E10202245
Број решења о упису у регистар надлежног органа – 5000048411092